Thẻ: Quảng trường Potsdamer Platz

10 điểm cần khám phá khi bạn tới du lịch Berlin

10 điểm cần khám phá khi bạn tới du lịch Berlin

10 điểm cần khám phá khi bạn tới du lịch Berlin Berlin là thành phố đã trải qua nhiều biến cố trong lịch sử chính vì vậy giá trị của thành phố ngày càng được nâng cao. Nếu bạn có dịp du lịch Châu Âu, đến thăm Đức thì Berlin là một nơi bạn không …