Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật thông tin

Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật thông tin

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Dế Việt cho phép khách hàng sử dụng trang web này theo phương thức hạn chế, không độc quyền, không nhượng quyền và có thể bị thu hồi khi cần.

Khi sử dụng trang web này, khách hàng đồng ý/phải chấp nhận các điều kiện sau:

 1. Khách hàng chỉ dùng trang web này để đặt chỗ và mua các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Khách hàng không được dùng trang web này vào mục đích khác, bao gồm nhưng không hạn chế bởi, đặt chỗ giả, đặt chỗ khống hoặc đầu cơ chỗ.
 2. Khách hàng không được lợi dụng hoặc làm sai lệnh các địa chỉ e mail, nội dung thông tin, đường dẫn được gửi đi từ trang web này qua các giao dịch.
 3. Trừ trường hợp được cho phép bởi luật định, khách hàng không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản lại, đưa nội dung, công bố trên các diễn đàn, chuyển đi, phân phối hoặc công bố bất kỳ nội dung nào trên web này, bao gồm các nội dung bằng chữ, hình ảnh, các biểu tượng, các đoạn phim ảnh hoặc âm nhạc, các chương trình và dữ liệu, mà không được phép của Dế Việt và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ, ngoại trừ việc cho phép khách hàng lấy về để xem hoặc in ra các tài liệu giới thiệu trên web này với mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
 4. Khách hàng không được phép dùng các chương trình đặc biệt như “robot,” “spider”, “crawler” hoặc các phương tiện tự động khác như phần mềm, thuật toán, quy trình hoặc các phương pháp thủ công khác để theo dõi, sao chép bất cứ dữ liệu hoặc nội dung trên trang web này nếu không được cho phép trước bằng văn bản của Dế Việt.
 5. Trừ trường hợp được cho phép bởi luật định, khách hàng không được sửa đổi, thay thế, biên dịch, biên soạn lại, phỏng theo, chia nhỏ, đảo ngược cơ chế hoạt động hoặc tạo ra các sản phẩm được tùy biến từ bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào của trang web này.
 6. Khách hàng không được phép gửi hoặc chuyển dữ liệu hoặc nội dung trên trang web này tới bất kỳ máy tính, máy chủ, môi trường mạng, trang web khác hoặc các phương tiện truyền tin khác.
 7. Khách hàng không được phép dùng bất kỳ phương tiện, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc có ý định can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của trang web này.
 8. Khách hàng không được phép dùng trang web này và/hoặc các tài liệu trên trang web này để vi phạm các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương mại, tài sản trí tuệ hoặc các luật khác. Khách hàng phải giữ nguyên các thông báo về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương mại, và bao gồm cả các thông báo về nhãn hiệu hàng hóa trong các tài liệu liên quan, không được sửa chữa, tẩy xóa, làm mờ hoặc che khuất các thông báo đó.
 9. Khách hàng không được phép đưa lên trang web này hoặc gửi đi các tài liệu bất hợp pháp, có tính đe dọa, phỉ báng, nói xấu, xúc phạm, khiếm nhã, khích động, khiêu dâm, báng bổ mà có thể tạo thành hoặc thúc đấy các hành vi mà có thể được coi là tội phạm hoặc bị trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật lệ, quy định hoặc hệ thống quy tắc ứng xử nào.
 10. Khách hàng không được phép đưa lên trang web này hoặc gửi đi bất kỳ thông tin nào mà (i) xâm phạm quyền của người khác, quyền riêng tư hoặc quyền công bố, (ii) được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc các luật về tài sản trí tuệ khác trừ trường hợp được cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu tài sản đó, (iii) có chứa vi rút, vật tạo lỗi, sâu máy tính, bom thời gian, chương trình tạo cửa sau hoặc các thứ có hại khác, (iv) được sử dụng để âm mưu bất hợp pháp chống lại người khác hoặc nhằm hạn chế thương mại và cạnh tranh, hoặc (v) tạo trách nhiệm cho Dế Việt hoặc làm cho Dế Việt mất một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác.
 11. Khách hàng cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ thiệt hại phát sinh từ bất kỳ hành động vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, tài sản trí tuệ khác hoặc bất kỳ các thiệt hại khác từ việc sử dụng trang web này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Dế Việt cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của khách hàng.

Quý khách vui lòng tham khảo “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây nhằm hiểu rõ những hoạt động Dế Việt đang thực hiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người truy cập:

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập những thông tin sau đây: Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng thông qua phần ĐẶT TOUR.

Chúng tôi yêu cầu những thông tin này để nắm bắt nhu cầu của quý khách và mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn, cụ thể là vì những lý do dưới đây:

 • Nhằm nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng
 • Cung cấp thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
 • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Dế Việt thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này, cụ thể như sau:

 • Nhằm cung cấp cho các Nhà cung cấp dịch vụ liên quan hoàn tất việc đăng ký và đặt tour của quý khách.
 • Gửi đến quý khách các chương trình khuyến mại, ưu đãi (nếu có).
 • Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê những thông tin cá nhân của bạn đến bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ phi bạn cho phép hoặc được yêu cầu trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của khách hàng.
 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Dế Việt cam kết rằng những thông tin của bạn được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp.

Hơn thế nữa, chúng tôi cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân.

Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của chúng tôi.

 1. Sử dụng Cookie

Cookie là một file thông tin nhỏ yêu cầu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Một khi bạn đồng ý, file này sẽ được lưu trữ và giúp phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho bạn biết khi bạn truy cập một trang web cụ thể.

Các cookie cho phép các ứng dụng trang web phản hồi thông tin đến bạn trên phương diện cá nhân.

Ứng dụng trang web có thể điều chỉnh các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu, thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và lưu thông tin về sở thích (preference) của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie lưu lượng nhằm xác định các trang nào hiện đang được sử dụng.

Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web và nâng cấp website của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thông kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống.

Bên cạnh đó, các cookies còn giúp chúng tôi mang lại cho bạn một website tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi theo dõi các trang mà bạn nhận thấy hữu ích hoặc không hữu ích.

Một cookie không thể nào giúp chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận các cookie, nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi setting trình duyệt của bạn để từ chối các cookie nếu bạn muốn.

Điều này có thể gây cản trở đến việc bạn nhận được lợi ích tối đa từ website.

 1. Thông tin liên hệ

Nếu quý khách cho rằng những thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ có phần nào không chính xác hoặc chưa đầy đủ, xin vui lòng gửi thông báo bằng văn bản hoặc email cho Dế Việt theo địa chỉ info@deviet.vn

III. Thông tin về chủ sở hữu website

Tên đơn vị: Công ty cổ phần du lịch nối liền Châu Á (Asialink Travel)

Người đại diện: Bà Trần Thị Hồng Hà

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà South Pacific, Số 73 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0968626939

Email: chauau@deviet.vn

MST: 0105759891