Country: Aalborg

du lịch aalborg - ảnh đại diện

Du lịch Aalborg

Du lịch Aalborg Du lịch Aalborg và tới với vùng Jutland của Đan Mạch. Đây là một thành phố hiện đại với vị trí địa lý thích hợp để phát triển kinh tế và giao thương. Bên cạnh đó, đây cũng là một đô thị lâu đời với lịch sử hình thành và phát triển …